Home

Gedenkbos De Spinder is een kleinschalig, persoonlijk gedenkbos ten noorden van Tilburg. Voor uw gedenkboom of ander gedenkmonument(je) is een eigen – met houtwallen afgeschermd – ruim veld van circa 10 vierkante meter beschikbaar tussen hoge, zondoorlatende bomen met volop privacy. Of u kunt een plekje kiezen bij een boom of een struik op een collectief veld.