Home

Gedenkbos De Spinder is een kleinschalig, persoonlijk gedenkbos ten noorden van Tilburg. Voor uw gedenkboom of ander gedenkmonument(je) is een eigen – met houtwallen afgeschermd – ruim plantveld van 25 tot 250 vierkante meter beschikbaar tussen hoge, zondoorlatende bomen met volop privacy.