Algemeen

Herinnering, troost en bezinning in de natuur

De natuur als inspiratiebron
Een geboorte of een overlijden is een emotioneel moment in het leven. Steeds meer mensen hebben behoefte aan een plaats om een dergelijke mijlpaal of gebeurtenis te gedenken. En bij een overlijden is een kerkhof daar steeds minder de gewenste of aangewezen plaats voor. Gedachten aan de levenscyclus in de natuur komen dan op. Verbondenheid met de natuur is een inspirerende bron voor gedenken. We worden geboren in een natuurlijke cyclus en we gaan aan het einde weer op in de natuur. Die cyclus kunt u symboliseren met een plaats in en een bijdrage aan de natuur.

Als u een overleden dierbare wilt herinneren, een geboorte of een bijzonder moment of voorval in uw leven wilt gedenken, dan kunt u in Gedenkbos De Spinder een gedenk- of geboorteboom planten. Door het planten van zo’n boom creëert u uw eigen persoonlijke gedenkplek op een door u gekozen en enkel voor u gereserveerd gedenkveldje. En dat kunt u naar eigen inzicht inrichten.

Nieuw in midden-Brabant
De opzet van Gedenkbos De Spinder is uniek. Het initiatief is opgezet vanuit passie voor bos en natuur, en het beheer gebeurt door vrijwilligers. Midden-Brabant kende het fenomeen ‘gedenkbos’ nog niet.

In die behoefte wordt nu voorzien. Gedenkbos De Spinder ligt aan het Spinderspad, tussen het Blauwe Meer en landgoed Huis ter Heide. Het omvat 10 hectare bestaand natuurgebied met hoge berken en Corsicaanse dennen en een onderlaag die daardoor veel licht krijgt. Die gevarieerde struikenlaag bestaat uit lijsterbes, spork, hulst en krentenbomen.

Het bosgebied is heel geschikt om een boom te planten, een natuurlijk gedenkmonument te plaatsen, een bestaande boom te adopteren, een dierbare te herinneren, de as van een overledene uit te strooien of een geboorte te gedenken.

Niet-commercieel
Gedenkbos De Spinder is geen commercieel project met hoge prijzen, maar heeft een laagdrempelige, niet-commerciële aanpak met een beperkte bijdrage in de kosten van het beheer van plantplaats en landgoed. In een rustig gelegen bos dat voor iedereen opengesteld is en altijd toegankelijk blijft.

Voor iemand die een boom wil planten is niet enkel een vierkante meter grond beschikbaar, maar een eigen – met houtwallen of (berken)paaltjes afgeschermd – ruim gedenkveld van 8-12 vierkante meter tussen hoge, zon-doorlatende bomen, met volop privacy en veel vrijheid om op een eigen manier te gedenken. En dat alles in een kleinschalig opgezet bos, toegankelijk gemaakt met mooie natuurlijke dwaalpaden naar de gedenkveldjes.

Vrijwilligers houden de veldjes vrij van onkruid, onderhouden de houtwallen die om de veldjes liggen, snoeien de omringende bomen, halen afgevallen takken weg en helpen u met graven en planten als u dat wenst.

Voor de continuïteit op langere termijn is op 4 mei 2021 bij notaris Vlemmix in Waalwijk de oprichting van stichting Gedenkbos De Spinder bij akte vastgelegd. De volledige doelstelling, de financiële middelen en de bestuurssamenstelling vindt u hier.

In bestaande natuur
U kunt kiezen uit verschillende gedenkveldjes. Elk veldje is uniek – geen twee zijn hetzelfde. Kies uw eigen plaatsje waar het goed voelt voor u: zonnig of meer beschut, groter of kleiner, rond, vierkant of veelhoekig, in een dalletje of op een heuveltje, direct vooraan in het Gedenkbos of wat meer afgelegen.

De gedenkveldjes zijn in het natuurbos aangelegd op plaatsen waar de beschutting en de intimiteit dat het best toelaat. De bestaande natuur heeft de ligging van de veldjes bepaald.

Grote vrijheid
In veel geboorte- of gedenkbossen is alles streng gereguleerd: alle bomen keurig op een rij, een beperkte keus van bomen, een vaste vorm van het naambord, verder geen versiering of toevoeging mogelijk. Gedenkbos De Spinder hanteert het tegenovergestelde principe: maximale vrijheid om uw gedenkveld naar eigen inzicht in te richten. Met een of meerdere bomen, met een zitbankje, een eigen gedenkbord, aanvullende planten of struiken. Ook een kunstwerkje van natuurlijk materiaal is mogelijk, passend in de omringende natuur van bomen en struiken.

As-bestemming
In het Gedenkbos kunt u op een eigen gedenkveld ook as begraven of eventueel verstrooien. Als u een urn met as wilt begraven, dient de urn van natuurlijk materiaal te zijn, om helemaal in de natuur op te kunnen gaan.

Bepaalde bedrijven leveren vercomposteerbare urnen met zaad van bloemen of een boom. Als u daar de as van een overledene in plaatst, wordt die as in de bodem binnen enkele maanden opgenomen door de boom die erop groeit. De as dient als voeding om nieuw leven uit te laten groeien. Zo geeft u het leven door: de overledene leeft voort in nieuwe natuur die ontstaat.

Ook is het mogelijk as te begraven of verstrooien op een groter, gemeenschappelijk uitstrooiveld. Er zijn houtschijven van hardhout beschikbaar om daar de naam van en eventueel een korte boodschap voor de overledene op te zetten. De houtschijf wordt door de beheerder bevestigd op een voetstuk of op een boom als markering van de plaats waar de as is begraven of verstrooid.

Tarieven

Eigen veld
U betaalt een bedrag van € 200 voor een gedenkveld van 8-12 vierkante meter. Een groter gedenkveld is in overleg mogelijk tegen een naar verhouding aangepast tarief. Het veld wordt de eerste 5 jaar actief onderhouden, daarna gaat de aanplanting langzaam op in de omringende natuur. U kunt het onderhoud ook met 5 jaar verlengen. De overeenkomst kan ook voor 10 jaar ineens afgesloten en betaald worden, voor tweemaal het bedrag voor 5  jaar.

Gemeenschappelijk uitstrooiveld
Voor asbegraving op een gemeenschappelijk uitstrooiveld zijn de kosten voor een plekje voor 5 jaar als volgt:

– asbegraven: € 75, voor twee personen tegelijk € 100;
– duurzame houtschijf naar keuze: € 15, inclusief afwerking met hoogwaardige houtolie;
– graveren houtschijf:
       – tot 25 tekens € 30
       – 26-50 tekens € 40
       – 51-75 tekens € 50

De houtschijf blijft 5 jaar liggen; u kunt dit verlengen met 5 jaar voor € 75 en voor € 100 voor twee personen tegelijk.

Donatiebomen
Het is ook mogelijk een bedrag naar keuze te doneren voor de inrichting van het voedselbos. Daar is in maart 2020 een begin mee gemaakt. Met een bijdrage van 50 euro doneert u een fruitboom (een exemplaar van al 3 of 4 meter hoog) of adopteert u een bestaande (fruit)boom in het bos. Deze boom kan, als u dat wenst, op een houtschijfje een vermelding krijgen van degene voor wie de boom is geplant. 

Plek reserveren
Met een donatieboom kunt u in het bos ook een plek reserveren. Aan de voet van of rondom die boom kunt u in de toekomst as begraven wanneer de situatie zich aandient. Het kost u verder niets, enkel de investering in een mooie boom. De boom zoekt u uit bij een kweker en samen met de beheerder van het Gedenkbos zoekt u een plek die u aanspreekt en die geschikt is. Als u wilt, voorzien we de boom van een naambordje met de naam van u als boomdonateur. Pas als u in de toekomst de plantplaats inricht als een gedenkplek, gaat u ook een kleine financiële bijdrage leveren (€ 75 voor 5 jaar).

Asbegraven huisdieren
Ook voor het begraven van de as van een huisdier is er een veld: Dierenheuvel. Voor eenmalig € 50 kunt u hier voor 5 jaar een plekje inrichten voor uw overleden huisdier en dat markeren met een struik of plantjes, met een aandenken van natuurlijk materiaal (een gegraveerde houtschijf bijvoorbeeld) of met een boompje. Verlenging met 5 jaar is mogelijk voor € 50.