Algemene voorwaarden voor gedenkveldjes

Ook Gedenkbos De Spinder ontkomt er niet aan om enkele uitgangspunten op een rijtje te zetten, zodat voor iedereen duidelijk is wat er wel en niet de bedoeling is in het Gedenkbos.

Looptijd overeenkomst
Een overeenkomst voor een gedenkplek loopt voor een periode van 5 jaar. Voor die periode wordt een bijdrage gevraagd in de kosten (€ 200 voor een gedenkveld van minimaal 15 m²; € 300 voor een groter gedenkveld van minstens 50 m² en € 400 voor een veld van 100 m² of meer).

Het is mogelijk de overeenkomst te verlengen met een periode van 5 jaar voor de bijdrage die dan van toepassing is. De overeenkomst kan ook aan het begin meteen voor 10 jaar afgesloten tegen de bijdrage die op dat moment geldt voor 2 x 5  jaar. Wordt een overeenkomst niet verlengd, dan gaat de plantplaats na de overeengekomen periode van 5 of 10 jaar op in de omringende natuur en wordt de geplante boom een natuurlijk onderdeel van het landgoed.

De gecreëerde plantplaats is exclusief gereserveerd voor degene die de vergoeding voor het veldje betaald heeft. Een gedenkveld hoeft nooit gedeeld te worden met anderen die een gedenkplaats willen maken.

Verantwoordelijkheid
Gedenkbos De Spinder probeert door enkele hekken en slagbomen ongewenste bezoekers te weren, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor vernieling, beschadiging of diefstal van zaken die op de gedenkplekken zijn geplaatst.

De gedenkplaatsen worden onderhouden door Peter Smulders in samenwerking met een aantal vrijwilligers. Indien zij onverhoopt door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet meer in staat zouden zijn het Gedenkbos te onderhouden, dan brengt dat voor de organisatie geen verplichtingen met zich mee, zoals terugbetaling van de financiële bijdrage. De gedenkplaats en de geplante gedenkboom gaan in dat geval zonder verder onderhoud op in het omringende bos.

Een gedenkveld wordt door de vrijwilligers zo goed mogelijk verzorgd, maar bij bijzondere omstandigheden (extreme droogte, grote stormschade, bosbrand) kan de organisatie niet verantwoordelijk gehouden worden voor het behoud of het vervangen van de geplante boom.

Materiaalgebruik
Het streven is dat op een gedenkveldje een of meerdere bomen of struiken worden geplaatst om iemand te gedenken. Maar behalve deze plantingen zijn ook andere gedenkuitingen toegestaan van natuurlijke materialen die in de loop van de tijd kunnen worden opgenomen in de natuur, zoals hout en riet. Een gedenkveld mag ook worden voorzien van een houten bankje, boomstam, houtschijven en andere houten of natuurlijke gedenkvoorwerpen. In gevallen van twijfel beslist de beheerder. Alle activiteiten buiten de gedenkveldjes zijn voorbehouden aan de beheerder.

Gebruik van vuur (bijvoorbeeld van kaarsen) is vanwege brandgevaar niet toegestaan.

Dienstenpakket
Het gedenkveldje wordt voor de overeengekomen periode behouden en onderhouden: schoongehouden van opschot en afgevallen takken, houtwallen worden onderhouden en de geplante boom wordt gesnoeid indien wenselijk. Een geplante boom krijgt (de eerste tijd) water bij droogte en ook stormschade wordt zo goed mogelijk hersteld. Bij het planten van bomen of struiken wordt door de beheerders hulp geboden. Aan aanvullende verzoeken (plaatsen van een boomstam voor een plaquette, een zitstam of houten bankje) wordt tegemoetgekomen als dat mogelijk is.

Gedenkbos De Spinder is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Het landgoed is opengesteld in het kader van de Natuurschoonwet. Deze publieke openstelling is bij de notaris vastgelegd tot het jaar 2041.